Objevte své silné stránky
a pracujte na nich.Musíme si věřit, abychom se pohnuli kupředu.